Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam o sprístupnenie informácii o hospodárení kraja od roku 2012, o ročných príjmoch a výdavkoch kraja za obdobie rokov 2012 - 2015 so zameraním na finančnú autonómiu kraja a dotácie z vyšších vládnych úrovní.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky