Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam o sprístupnenie informácii o hospodárení kraja od roku 2012, o ročných príjmoch a výdavkoch kraja za obdobie rokov 2012 - 2015 so zameraním na finančnú autonómiu kraja a dotácie z vyšších vládnych úrovní.