Žiadosť č. 74

  • Otázka: 

    Touto cestou Vás žiadam o sprístupnenie informácii doplnením do priložených tabuliek o informácie týkajúce sa zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky subjektov vo verejnej správe od roku 2009 po rok 2015.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky