Žiadosť č. 71

 

 • Otázka: 

  Žiadam o sprístupnenie informácií na ktorých základných a stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa neodborne vyučuje predmet technika, informatika a informatická výchova (vrátane počtu týždenne neodborne odučených hodín) v školskom roku 2016/2017.
 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len stredné školy a školské zariadenia.

  Zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré:

  ► neodborne vyučujú predmet technika v školskom roku 2016/2017 – spolu 2 stredné školy a 3 hodiny:

  1.Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin – 2 hodiny;
  2.Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo – 1 hodina.

  ► neodborne vyučujú predmet informatika a informatická výchova v školskom roku 2016/2017 – spolu 13 stredných škôl a 79,5 hodín:

  1.Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina – 4 hodiny;
  2.SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina – 2 hodiny;
  3.Spojená škola – SOŠ drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina – 2 hodiny;
  4.SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin – 1 hodina;
  5.Spojená škola, Martin – 4 hodiny;      
  6.SOŠ polytechnická, Sládkovičova 104, Ružomberok – 7 hodín;
  7.Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš – 11 hodín;
  8.SOŠ stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš – 3,5 hodiny;
  9.Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo – 10 hodín;
  10.Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín – 10 hodín;
  11.SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia – 2 hodiny;
  12.Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo – 1 hodina;
  13.Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – 22 hodín.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky