Žiadosť č. 70

  • Otázka: 

    Prosím o poskytnutie informácie a zápisnice zo zasadnutia komisie Odboru správy majetku ŽSK zaoberajúcej sa vyhodnotením cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov v zmysle zverejneného Zámeru priameho nájmu TU č.5/2016 a TU 6/2016.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky