Žiadosť č. 7

 

  • Otázky a odpovede:

1. Zoznam poskytovateľov včasnej intervencie alebo ranej starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím alebo v riziku vo veku od 0 do 7 rokov vo Vašom kraji. 

Zoznam zaregistrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Poskytovateľ služby včasnej intervencie

Miesto poskytovania

Oblasť podpory a pomoci rodinám s deťmi

Tel. kontakt

e-mail. kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, Čadca

Horelica 18  Čadca (ambulantná formou)

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

041/4302827

ddcahorelica@
vuczilina.sk

územie Žilinského kraja (terénna forma)

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín

Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín (ambulantná forma)               územie Žilinského kraja (terénna forma)

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

043/5864154

dssdk@
vuczilina.sk

 

Zoznam zaregistrovaných neverejných poskytovateľov služby včasnej intervencie

Poskytovateľ služby včasnej intervencie

Miesto poskytovania

Oblasť podpory a pomoci rodinám s deťmi

Tel. kontakt

e-mail. kontakt

Centrum včasnej intervenie Žilina,     n. o., Jána Milca 15, Žilina

Republiky 30,   Žilina (ambulatná forma) v okruhu do 30 km od sídla právnickej osoby (terénna forma)

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

0915952123

 zilina@
centravi.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Vuruma 144, Žilina

Súkromné   centrum   špeciálno-pedagogického   poradenstva,  J.  Vuruma  144,  Žilina (ambulantná forma)   územie Žilinského kraja (terénna forma)  

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

0948521258

 jhascikova
@gmail.com

 

2.Spôsob financovania poskytovateľov včasnej intervencie alebo ranej starostlivosti.

Služba včasnej intervencie je poskytovaná na území Žilinského kraja prostredníctvom zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb (verejných a neverejných).

Spôsob financovania poskytovateľov sociálnych služieb:
- z rozpočtu organizácií (poskytovateľov sociálnych služieb),
- z darov, dotácií, grantov, finančných príspevkov,
- z iných zdrojov financovania.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky