Žiadosť č. 69

 • Otázka: 
 1. doplnenie priložených tabuliek (viď. príloha)
 2. scan vzorových (nevyplnených) hlasovacích lístkov pre voľby na predsedu samosprávneho kraja (roky 2001, 2005, 2009 a 2013)
 3. scan vzorových (nevyplnených) hlasovacích lístkov pre voľby na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja (roky 2001, 2005, 2009 a 2013)

 • Odpoveď: 
 1. doplnenie priložených tabuliek (viď. príloha)

  Dokumenty k voľbám, ktoré sa uskutočnili v roku 2001, sú skartované. Mali lehotu uloženia 5 rokov. Voľby zabezpečoval Krajský úrad v Žiline.
  Údaje týkajúce sa volieb v roku 2005, 2009 a 2013 sú zaznamenané v prílohe nižšie. 
 2. scan vzorových (nevyplnených) hlasovacích lístkov pre voľby na predsedu samosprávneho kraja (roky 2001, 2005, 2009 a 2013)
 3. scan vzorových (nevyplnených) hlasovacích lístkov pre voľby na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja (roky 2001, 2005, 2009 a 2013)

  Hlasovacie lístky Žilinský samosprávny kraj nemá k dispozícií. Okrskové volebné komisie zapečatili použité hlasovacie lístky a spolu s nepoužitými hlasovacími lístkami ich odovzdali do úschovy miest a obcí príslušných okrskov.

  Príloha:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 :

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (1.kolo)

7

z toho počet žien

1

z toho počet mužov

6

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (2.kolo)

2

z toho počet žien

0

z toho počet mužov

2

Víťaz vo voľbách na predsedu samosprávneho kraja

Ing. Juraj Blanár

ŽSK neeviduje údaje o počte kandidátov na poslancov vo Vami požadovanej štruktúre. Požadované informácie nájdete v týchto linkoch:
http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2005/zoznamy-kandidatov-podla-obvodov/
http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2005/vysledky-volieb-2005-kolo/

Počet kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov

Počet kandidátov zvolených za poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 :

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (1.kolo)

4

z toho počet žien

0

z toho počet mužov

4

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (2.kolo)

x

z toho počet žien

x

z toho počet mužov

x

Víťaz vo voľbách na predsedu samosprávneho kraja

Ing. Juraj Blanár


ŽSK neeviduje údaje o počte kandidátov na poslancov vo Vami požadovanej štruktúre. Požadované informácie nájdete v týchto linkoch:
http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2009/zoznam-kandidatov.html
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/Volby-2009/zapisnica-vk-zsk-vysledku-volieb-do-organov-zsk-rok-2009.pdf

Počet kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov

Počet kandidátov zvolených za poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov


Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 :

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (1.kolo)

5

z toho počet žien

0

z toho počet mužov

5

Počet kandidátov na predsedu samosprávneho kraja (2.kolo)

x

z toho počet žien

x

z toho počet mužov

x

Víťaz vo voľbách na predsedu samosprávneho kraja

Ing. Juraj Blanár

ŽSK neeviduje údaje o počte kandidátov na poslancov vo Vami požadovanej štruktúre. Požadované informácie nájdete v týchto linkoch:
http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2013/zoznam-kandidatov.html
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2013/volby-2013/vysledky/zapisnica-vk-zsk-vysledku-volieb-do-organov-zsk-09-11-2013.pdf

Počet kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov

Počet kandidátov zvolených za poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja

z toho počet žien

z toho počet mužov


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky