Žiadosť č. 67

 

  • Otázka: 

    Koľko rezov (slice-ov) môže maximálne získať pri jednej plnej rotácii CT prístroj Optima CT660 zakúpený na základe zmluvy uzatvorenej medzi ŽSK a spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o.

  • Odpoveď: 

    Maximálny počet rezov (slice-ov) na jednu plnú rotáciu je 64.