Žiadosť č. 65

  • Otázka: 

    Počet zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja vrátane ÚHK k dátumu 1. 10. 2016.

  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj má k termínu 1.10.2016 počet zamestnancov 221 vrátane detašovaných pracovísk a prepočítaný stav k tomuto dátumu je 213,18 zamestnancov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky