Žiadosť č. 62

  • Otázka:

    Žiadam Vás o nasledovné písomné informácie  z výberového konania na funkciu riaditeľa DSS  J.Mazúra 34, Martin a to:
    Mená všetkých – vrátane zástupcu zamestnancov - prítomných členov výberovej komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky