Žiadosť č. 60

 

  • Otázka: 

    Otázka je určená Odboru školstva OÚ v sídle kraja (na základe odporučenia Mgr. A. Hazuchu z informačnej sekcie pre styk s verejnosťou MŠVVaŠ SR na základe paragrafu 11 odst. 3 písmena g,zákona 596/3003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a šk. samospráve)
    Kedy má pdg. pracovník postúpiť do vyššieho platového zaradenia na základe započítanej praxe? Je to fixne dané, že vždy zmena nastáva len 1. v novom kalendárnom roku?
  • Odpoveď:

    Z Vašej žiadosti vyplýva, že otázka je adresovaná Okresnému úradu, odboru školstva a predpokladáme, že na Žilinský samosprávny kraj bola doručená omylom. Dovoľujeme si Vás informovať, že Vašu žiadosť je potrebné poslať priamo na Okresný úrad, odbor školstva v Žiline.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky