Žiadosť č. 6

 

 • Otázky a odpovede: 
 1. Aká bola výška dlhu samosprávneho kraja voči bankám k 1.1.2014, k 31.12.2014 a k 31.12.2015?

  k 1.1.2014 – 45 956 812,4 €
  k 31.12.2014 – 42 790 173,56 €
  k 31.12.2015 – 41 206 344,18 €
 2. Aká bola celková výška záväzkov samosprávneho kraja k 1.1.2014, k 31.12.2014 a k 31.12.2015?

  k 1.1.2014 – 40 096 807,99 €
  k 31.12.2014 – 42 057 058,00 €
  k 31.12.2015 - zatiaľ nevieme / až po 5.2.2016
 3. Aká bola výška výdavkov na prevádzku, resp. chod úradu samosprávneho kraja k 1.1.2014, k 31.12.2014 a k 31.12.2015? Potrebujeme len údaj za samotný úrad a jeho organizačné útvary, nie za organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

  k 1.1.2014 - 0
  k 31.12.2014 – 4 386 284 €
  k 31.12.2015 - prebieha uzávierka
 4. Koľko a akých pohotovostných lekární je ku dňu podania žiadosti otvorených v krajskom meste a aké majú otváracie hodiny?

  - k dnešnému dňu v Žiline ako krajskom meste je do rozpisu pohotovostných služieb lekární zapojených spolu 34 verejných lekární umiestnených priamo v meste,
  - pohotovostná služba je zabezpečená  denne od 17.00 – 22.00 hod., do 17.00 hod. sú otvorené lekárne v rámci svojich riadnych prevádzkových hodín, vrátane soboty a nedele,
  - pohotovosť počas cirkevných a štátnych sviatkov je zabezpečená od 08.00 do 22.00 hod. podľa nariadeného rozpisu
 5. Aké sú náklady na prevádzku vozového parku úradu samosprávneho kraja za rok 2014 a za rok 2015? Potrebujeme len údaj za samotný úrad a jeho organizačné útvary, nie za organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

  Rok 2014 - 140 460 €
  Rok 2015 - prebieha uzávierka
 6. Koľko km ciest, ktoré sú v správe samosprávneho kraja a za akú cenu s DPH bolo súvisle opravených alebo zrekonštruovaných (nemyslia sa tým opravy typu záplaty výmoľov) v roku 2014 a v roku 2015? Aká časť peňazí na tieto opravy a rekonštrukcie išla z eurofondov.

rok

2014

2015

Rekonštrukcie financované z rozpočtu ŽSK a SC ŽSK

 

 

km

13,22

22,117

cena s  DPH spolu

739 815,00

1864761

     

Rekonštrukcie  finacované prostredníctvom eurofondov 2014-2015*

 

 

km

11,97

 

cena s DPH spolu

1892087

 

* nie je možné vyčísliť sumu za každý rok osobitne

    7. Za akú cenu a v akom množstve nakúpil samosprávny kraj (resp. jeho správa ciest) posypovú soľ v roku 2014 a v roku 2015?

Posypová soľ - nákup

   

rok

2014

2015

množstvo v tonách

3 779,52

13 949,52

priemerná jednotková cena za jednu tonu (vrátane dopravy a dph)

138,12

116,99