Žiadosť č. 58

 

 • Otázka: 

 1. Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, na základe ktorého bola uzavretá kúpna zmluva podľa §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi ŽSK a spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o., dňa 21.12.2011, ktorá je dostupná na tejto webovej adrese:
  http://www.regionzilina.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/rok-2012/jun/08/kupna-zmluva.pdf
 2. Kompletné ponuky všetkých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili tohto verejného obstarávania,
 3. Zápisnice z vyhodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí boli prihlásení do verejného obstarávania, na základe ktorého výsledku bola uzavretá zmluva medzi ŽSK a spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o.,
 4. Objednávky a faktúry, ktoré boli uzavreté, resp. vystavené medzi ŽSK a spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o..
 • Odpoveď: 
 1. Požadované informácie k súťažným podkladom k verejnému obstarávaniu a zápisnice z vyhodnotenia ponúk uchádzačov medzi ŽSK a spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o. nájdete v tomto linku: http://file.zask.sk/Podklady CT.zip (Životnosť tohto linku je 6 dní)
 2. Požadované informácie o kompletných ponukách uchádzačov, ktorí boli prihlásení do verejného obstarávania nájdete v tomto linku: http://file.zask.sk/Ponuky.zip (Životnosť tohto linku je 6 dní)
 3. Všetky objednávky a faktúry boli uzatvorené len medzi spoločnosťou INTES Poprad, s.r.o. a nemocnicami (Liptovská nemocnica s poliklinikou a Hornooravská nemocnica s poliklinikou). Preto Vám odporúčame požiadať o tieto informácie priamo nemocnice.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky