Žiadosť č. 55

  • Otázka: 

    Štatistika týkajúca sa sociálno – demografického rozvoja kraja