Žiadosť č. 49

  • Otázka:

    Opätovné poskytnutie informácie zo zápisnice pri hlasovaní poslancov o návrhu rýchlostnej cesty R3 jej schválenia alebo zamietnutie (úseky – Tvrdošín, Podbiel, Krivá). Všetky hlasovania, ktoré sa týkajú cesty R3 (úseky – Tvrdošín, Podbiel, Krivá) jedná sa o úseky, ktoré ešte nie sú vystavané. Keďže, Vaša odpoveď bola aby som sa obrátil na Národnú diaľničnú spoločnosť. Národná diaľničná spoločnosť nemá v kompetencii hlasovať aký úsek cesty sa bude alebo nebude stavať. Zákonnú moc majú poslanci VÚC. Citujem zákon s účinnosťou od 1. januára 2004 – pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).

  • Odpoveď: 

    Správu rýchlostnej cesty R3, ktorá je vo vlastníctve štátu, vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Plán rozvoja, prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Preto Vám odporúčame obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na nich.