Žiadosť č. 42

 

 • Otázka:

  Aký bol mesačný plat predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraja Blanára od 1.1.2015 do 31.12.2015 za každý mesiac osobitne?
  Aká suma v eurách bola vyplatená na odmenách predsedovi ŽSK – Ing. Jurajovi Blanárovi za rok 2015?
  Prosím uviesť v tabuľke v rozsahu ako stanovuje §9 odst. 3 zákona 211/2000 Z. z. (titul, meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu)
 • Odpoveď: 

  Titul, meno a priezvisko: Ing. Juraj Blanár
  Funkcia a ustanovenie do funkcie: predseda Žilinského samosprávneho kraja od 9.12.2013
  Platové pomery: upravuje zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja

 1. Čistý mesačný plat predsedu Žilinského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 po mesiacoch:

  Január 2015 - 2338,68 €
  Február 2015 - 2338,68 €
  Marec 2015 - 2338,68 €
  Apríl 2015 - 2338,68 €
  Máj 2015 - 2338,68 €
  Jún 2015 - 2338,68 €
  Júl 2015 - 2362,52 €
  August 2015 - 2362,52 €
  September 2015 - 2362,52 €
  Október 2015 - 2362,52 €
  November 2015 - 2362,52 €
  December 2015 - 2362,52 €
 2. Odmeny predsedovi Žilinského samosprávneho kraja vyplatené za rok 2015: 0€