Žiadosť č. 40

  • Otázka: 

    Obraciam sa na Úrad Žilinského samosprávneho kraja so žiadosťou o poskytnutie informácii. Píšem bakalársku prácu, ktorá je celá orientovaná na práve na ŽSK, konkrétne zadanie práce znie: Možnosti presadzovania záujmov ŽSK na európskej úrovni a ich naplňovanie.  Rád by som o danej téme získal relevantné, aktuálne informácie a preto by som vás chcel požiadať, či by bolo možné konzultáciou pri osobnom stretnutí so zamestnancom, resp. zamestnancami vášho úradu takéto údaje, poznatky nadobudnúť. Údaje je možné poskytnúť aj elektronickou poštou, ale skôr by som preferoval osobný kontakt. Moja žiadosť smeruje k údajom ako: či má ŽSK nejakého zástupcu priamo v sídlach európskych inštitúcii s cieľom presadzovať záujmy ŽSK, resp. či tieto aktivity vykonáva niekto iný ako zamestnanec ŽSK, čo sa podarilo dosiahnúť pre náš kraj práve takýmito aktivitami, čerpanie eurofondov a nórskych fondov a ich význam pre ŽSK, lobing v EU orientujúci sa na náš kraj a pod..

  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj nemá priamo  zástupcu, ktorého by zamestnával na presadzovanie záujmov v inštitúciách EÚ. ŽSK má priamych zástupcov v monitorovacích výboroch operačných programov národných, cezhraničných a nadnárodných prostredníctvom ktorých háji záujmy ŽSK prostredníctvom podpory Európskych grantov.
    Ak máte záujem prísť osobne, navrhujeme v pondelok 20. 06.2016 o 09:00 ráno na odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky