Žiadosť č. 39

 • Otázka:

  Povinná osoba:
  1./ Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37, Žilina 
  2./ Úrad ŽSK Komenského 48, 011 09 Žilina

  Na základe zákona 211/2000 z.z. žiadam o zaslanie nájomných zmlúv so spoločnosťami VABAU, s.r.o. a STAMEX Žilina, s.r.o. na priestory Pri Rajčianke 43 Žilina 010 01.

 • Odpoveď: 

  Nájomné zmluvy so spoločnosťami VABAU, s. r. o. a STAMEX Žilina, s. r. o. na priestory Pri Rajčianke 43, Žilina 010 01 boli uzatvorené so správcom – Bábkovým divadlom Žilina – v zmysle Čl. 21 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  V týchto nájomných zmluvách Žilinský samosprávny kraj nie je zmluvnou stranou. 
  Odporúčame Vám preto obrátiť sa priamo na Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina, ktoré zmluvy uzatvorilo a poskytne Vám ďalšie bližšie informácie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky