Žiadosť č. 36

  • Otázka: 

    Koľko sťažností a podnetov eviduje samosprávny kraj podaných na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za obdobie rokov 2013, 2014 a 2015 a koľko z týchto sťažností bolo opodstatnených a koľko neopodstatnených.

  • Odpoveď: 

    V roku 2013 – evidovaných 107 písomných podnetov, z toho 25 opodstatnených a 54 neopodstatnených.
    V roku 2014 – evidovaných 113 písomných podnetov, z toho 49 opodstatnených a  47 neopodstatnených.
    V roku 2015 – evidovaných 101 písomných podnetov, z toho 34 bolo opodstatnených a 42 neopodstatnených.