Žiadosť č. 30

 • Otázka: 

  Žiadam Vás ako povinnú osobu o sprístupnenie informácií o plánovaní opravy komunikácií medzi ocami Rabča a Rabčice, výtlky ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky už viac ako 4 mesiace, nikto s nimi nič nerobí.
  Na danom úseku už došlo k veľa dopravným nehodám v minulosti a rád by som  bol aby sa podobné nehody už viackrát neopakovali, kvôli zanedbanej starostlivosti o cestnú komunikáciu!

 • Odpoveď: 

  Cestná komunikácia v intraviláne obce Rabča je po rekonštrukcii kanalizácie, s jej opravou sa počíta v najbližšej dobe s tým, že sa opraví úsek v dĺžke cca 520 m a to súvislou asfaltovou vrstvou.
  Výtlky medzi obcami Rabča – Rabčice vznikli počas a po zimnom období. Tieto boli evidované ako plytké do cca 5 cm a neohrozovali bezpečnosť a prevádzku cestnej premávky. K ich zhoršeniu došlo v poslednom období po zime.
  Od 4. mája 2016 budeme mať k dispozícií obaľovaciu stanicu, ktorou budú tieto výtlky odstránené do konca tohto týždňa. 
  Pri odstraňovaní závad v zjazdnosti po zimnom období postupujeme podľa priorít, a to od ciet II. triedy až po cesty III. triedy, a tiež musíme zohľadňovať intenzitu dopravy a nebezpečenstvo na daných cestách.