Žiadosť č. 3

 • Otázka:

  Pre objektívne posúdenie tvrdenia medzi ZAD a OZKOVO Vás žiadam o zaslanie platných dohôd o službách vo verejnom záujme s dopravcami vo Vašom kraji.

 • Odpoveď:

  Súčasný stav v rámci uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme na území ŽSK:
  ≈ Zmluva č. 888/2009/OD uzatvorená s dopravnou spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok – platnosť od 1.12.2009 do 29.11.2019,
  ≈ Zmluva č. 889/2009/OD uzatvorená s dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina – platnosť od 1.12.2009 do 29.11.2019

  Link na stiahnutie požadovaných dokumentov: http://file.zask.sk/zmluvySAD.rar
  Platnosť odkazu je 7 dní.