Žiadosť č. 28

 

 • Otázka:

  Žiadame prehľad a alokáciu finančných prostriedkov z VO spolu so štatistikami (celkový prehľad využitého reklamného priestoru s počtom zobrazení, časovými údajmi a cenou), pričom navrhujeme spôsob sprístupnenia elektronicky cez e-mailovú komunikáciu. Konkrétnym predmetom sú nižšie uvedené fakturované úkony

  2016FD0191 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 100.00 23.02.2016
  2016FD0152 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 400.00 16.02.2016
  2016FD0084 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 180.00 05.02.2016
  2016FD0039 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 3000.00 28.01.2016
  2015FD1667 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a soc. sietí Facebook 1320.00 16.12.2015
  2015FD1379 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 900.00 27.10.2015
  2015FD1180 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a sociálnej sieti Facebook 300.00 21.09.2015
  2015FD1117 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiach a soc. sieti Facebook 300.00 08.09.2015
  2015FD0626 GIAROO Slovakia, s.r.o., Zeleninárska 1053/2, 071 01 Michalovce Inzercia v elektronických médiách a soc. sieti Facebook za 5/2015 11940.00 28.05.2015

  Z popisu ani čísla faktúry alebo fakturovanej sumy nie je jasné, kam a v akom pomere boli finančné prostriedky alokované. Rovnako na webe nie je umiestnený podklad pre vystavenie faktúr, ak je ním uzatvorená rámcová zmluva, z nej nie je jasné, kam a v akom pomere boli finančné prostriedky alokované.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky