Žiadosť č. 22

 

 • Otázka: 

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie zmlúv, ktoré má ŽSK uzatvorené so svojimi zmluvnými prepravcami vykonávajúcimi prímestskú autobusovú dopravu.

 • Odpoveď: 

  Súčasný stav v rámci uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme na území ŽSK:

  ► Zmluva o výkone /službách/ vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja vedenej u ŽSK pod číslom 888/2009/OD a u dopravcu pod číslom 160/RK/2009zo dňa 30. 11. 2009 uzatvorená so spoločnosťou SAD LIORBUS, a. s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok (ďalej spolu len „Zmluva“). Dňa 24. 05. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve. Dňa 28. 05. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 2 k Zmluve. Dňa 29. 07. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 3 k Zmluve a dňa 10. 11. 2010 Dodatok č. 4 k Zmluve. Dňa 20. 12. 2010 bol uzatvorený Dodatok č. 5, dňa 20. 7. 2011 Dodatok č. 6, dňa 19. 12. 2011 Dodatok č. 7, dňa 22. 12. 2011 Dodatok č. 8, dňa 20. 07. 2012 Dodatok č. 9, dňa 20. 12. 2012 Dodatok č. 10, dňa 16. 12. 2013 Dodatok č. 11 k Zmluve, dňa 9. 12. 2014 Dodatok č. 12 k Zmluve, dňa 19. 12. 2014 Dodatok č. 13 k Zmluve, dňa 1.10. 2015 Dodatok č. 14 k Zmluve a dňa 22. 12. 2015 Dodatok č. 15 k Zmluve.

  ► Zmluva o výkone /službách/ vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja vedenej u ŽSK pod číslom 889/2009/OD a u dopravcu pod číslom 004/DOOZA/2009zo dňa 30. 11. 2009 uzatvorená so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., Košická 2, 010 65 Žilina(ďalej spolu len „Zmluva“). Dňa 24. 05. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve. Dňa 28. 05. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 2 k Zmluve. Dňa 29. 07. 2010 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 3 k Zmluve a dňa 10. 11. 2010 Dodatok č. 4 k Zmluve. Dňa 20. 12. 2010 bol uzatvorený Dodatok č. 5, dňa 20. 7. 2011 Dodatok č. 6, dňa 19. 12. 2011 Dodatok č. 7, dňa 22. 12. 2011 Dodatok č. 8, dňa 20. 07. 2012 Dodatok č. 9, dňa 20. 12. 2012 Dodatok č. 10 k Zmluve a 16. 12. 2013 Dodatok č. 11 k Zmluve, dňa 15. 7. 2014 Dodatok č. 12 k Zmluve, dňa 9. 12. 2014 Dodatok č. 13 k Zmluve, dňa 19. 12. 2014 Dodatok č. 14 k Zmluve, dňa 1. 10. 2015 Dodatok č. 15 k Zmluve a dňa 22. 12. 2015 Dodatok č. 16 k Zmluve.

  Požadované zmluvy nájdete v tomto odkaze:
  Platnosť verzie 7 dní.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky