Žiadosť č. 21

 

  • Otázka:

    Na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som Vás chcel pekne požiadať o zaslanie schváleného rozpočtu VÚC na rok 2016 a to:
  1. v ekonomickej klasifikácii, kde budú uvedené napr. mzdy za celé VÚC, nie iba za Úrad.
  2. vo funkčnej klasifikácii.
  • Odpoveď:

ŽSK - Rozpis schváleného rozpočtu  2015 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky

         

FK/EK

610

620

630

640

650

Spolu 600

01.1

2 714 000

1 216 000

807 723

57 000

1 732 000

6 526 723

01.3

 

 

3 339 931

9 000

 

3 348 931

01 Spolu

2 714 000

1 216 000

4 147 654

66 000

1 732 000

9 875 654

04.1

 

 

127 690

20 000

 

147 690

04.4

 

 

500

 

 

500

04.5

 

 

45 000

23 591 622

 

23 636 622

04.7

 

 

406 894

499 320

 

906 214

04 Spolu

 

 

580 084

24 110 942

 

24 691 026

08.2 Spolu

 

 

2 310

6 279 467

 

6 281 777

09.2

14 935 534

5 208 724

6 560 040

30 807 266

 

57 511 564

09.5

348 273

129 271

147 922

1 301 869

 

1 927 335

09.6

1 663 891

585 527

609 661

2 033 440