Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 21

 

  • Otázka:

    Na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som Vás chcel pekne požiadať o zaslanie schváleného rozpočtu VÚC na rok 2016 a to:
  1. v ekonomickej klasifikácii, kde budú uvedené napr. mzdy za celé VÚC, nie iba za Úrad.
  2. vo funkčnej klasifikácii.
  • Odpoveď:

ŽSK - Rozpis schváleného rozpočtu  2015 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky

         

FK/EK

610

620

630

640

650

Spolu 600

01.1

2 714 000

1 216 000

807 723

57 000

1 732 000

6 526 723

01.3

 

 

3 339 931

9 000

 

3 348 931

01 Spolu

2 714 000

1 216 000

4 147 654

66 000

1 732 000

9 875 654

04.1

 

 

127 690

20 000

 

147 690

04.4

 

 

500

 

 

500

04.5

 

 

45 000

23 591 622

 

23 636 622

04.7

 

 

406 894

499 320

 

906 214

04 Spolu

 

 

580 084

24 110 942

 

24 691 026

08.2 Spolu

 

 

2 310

6 279 467

 

6 281 777

09.2

14 935 534

5 208 724

6 560 040

30 807 266

 

57 511 564

09.5

348 273

129 271

147 922

1 301 869

 

1 927 335

09.6

1 663 891

585 527

609 661

2 033 440

 

4 892 519

09 Spolu

16 947 698

5 923 522

7 317 623

34 142 575

 

64 331 418

10.1

5 890 868

2 186 052

2 906 853

739 174

 

11 722 947

10.2

9 197 057

3 459 370

5 310 064

219 750

 

18 186 241

10.4

227 035

84 060

140 660

428 373

 

880 128

10.7

97 336

36 480

56 922

260 237

 

450 975

10 Spolu

15 412 296

5 765 962

8 414 499

1 647 534

 

31 240 291

Spolu ŽSK

35 073 994

12 905 484

20 462 170

66 246 518

1 732 000

136 420 166

Kapitálové výdavky

   

FK/EK

710

720

Spolu 700

01.3

393 000

 

393 000

01 Spolu

393 000

0

393 000

04.1

837 381

 

837 381

04.4

1 490 000

 

1 490 000

04.5

1 827 500

7 505 000

9 332 500

04 Spolu

4 154 881

7 505 000

11 659 881

07 Spolu

48 750

7 498 000

7 546 750

08.2 Spolu

737 372

592 000

1 329 372

09.2

2 036 062

1 990 000

4 026 062

09.6

500 000

614 628

1 114 628

09 Spolu

2 536 062

2 604 628

5 140 690

10.1

542 978

 

542 978

10.2

665 359

 

665 359

10.4

2 000

 

2 000

10 Spolu

1 210 337

0

1 210 337

Spolu ŽSK

9 080 402

18 199 628

27 280 030

Finančné operácie - výdavkové

 

FK/EK

820

 

Spolu 800

01.1 Spolu

3 390 000

 

3 390 000


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky