Žiadosť č. 2

  • Otázka: 

    Žiadam o podrobnosti o organizácii referenda na území Vášho samosprávneho kraja ustanovené nariadením zastupiteľstva tak ako je uvedené v § 15 ods. 8 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

  • Odpoveď: 

    Zastupiteľstvo ŽSK dosiaľ neprijalo všeobecne záväzné nariadenie o organizácii referenda. V súčasnosti pripravujeme návrh tohto dokumentu s tým, že jeho predloženie na rokovanie Zastupiteľstva ŽSK plánujeme v prvom polroku 2016.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky