Žiadosť č. 19

 

  • Otázka:

    Rozpis výdavkov jednotlivých VÚC do oblasti Sociálne zabezpečenie po tretiu úroveň (tzn. 10.1.1) za roky 2005 - 2015

  • Odpoveď:

Rozpis výdavkov do oblasti Sociálneho zabezpečenia  za roky 2005 - 2015

Sociálne zabezpečenie

   
       

Rok

Skutočnosť v EUR

 

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Spolu

2005

21 155 912

1 462 723

22 618 635

2006

21 818 595

1 701 421

23 520 016

2007

24 511 120

659 364

25 170 484

2008

25 705 787

1 737 297

27 443 084

2009

28 153 593

2 846 094

30 999 687

2010

27 472 482

887 740

28 360 222

2011

27 968 032

1 190 562

29 158 594

2012

28 272 579

4 821 716

33 094 295

2013

28 838 894

5 853 228

34 692 122

2014

29 718 824

2 474 153

32 192 977

2015

30 799 684

1 535 522

32 335 206