Žiadosť č. 17

 

  • Otázka:
  1. V minulom roku zisťoval ŽSK formou on-line dotazníka, kde všade by obyvatelia ŽSK chceli, aby boli postavené cyklotrasy. Viete mi poskytnúť výsledky ako dopadlo toto zisťovanie?
  2. Plánuje ŽSK stavať v blízkej dobe cyklotrasy aj v Kysuckom Novom Meste? Napríklad vybudovať cyklotrasu na poľnej ceste popri železnici z Kysuckého Nového Mesta do Ochodnice, ktorá je cyklistami využívaná aj v takomto „poľnom“ stave? Je to určite bezpečnejšie ako hlavná cesta I/11. 
  • Odpoveď:
  1. Výsledky dopravno – sociologického prieskumu cyklistickej dopravy ŽSK, ktoré boli zisťované formou on-line dotazníka v roku 2015, budú súčasťou dokumentu Regionálna integrovaná územná správa (RIUS). Dokument je momentálne v stave schvaľovania riadiacim orgánom a v procese posudzovania SEA. Predpokladaný termín schválenia je apríl 2016. Následne po schválení bude zverejnený na stránke ŽSK v tomto odkaze: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/aktuality-oznamy/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius.html
  2. Žilinský samosprávny kraj vstupuje len koordinačne do príprav projektových dokumentácií  pri budovaní cyklotrás a tiež pomáha pri príprave podkladov pre projektové zámery v tejto oblasti. Investormi sú však mestá a obce. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s touto otázkou priamo na nich. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky