Žiadosť č. 16

  • Otázka:
Žiadam Vás o sprístupnenie informácie o nákladoch spojených s financovaním prímestskej autobusovej dopravy (ročný výkaz v členení podľa kalkulačného vzorca a údajmi o počte prepravených osôb za roky 2013, 2014 a 2015).

  • Odpoveď:

Údaje z výkazov o  nákladoch, výkonoch a tržbách za Žilinský samosprávny kraj

         

 

 

2013 v €

2014 v €

2015 v €*

Pohonne látky

 

6 887 415

6 357 484

5 362 974

Náklady na pneumatiky

 

289 196

285 276

292 722

Ostatný priamy materiál

 

255 314

232 073

221 424

Priame mzdy

 

6 611 578

6 776 194

7 020 670

Dopravné

odpisy

5 965 530

5 881 374

5 661 243

prostriedky

prenájom

 

 

 

 

opravy a údržba

2 429 933

2 511 893

2 565 095

Ostatné

cestovné

555 673

565 681

610 319

priame

odvod z miezd

2 529 669

2 611 598

2 659 215

náklady

iné

2 669 599

2 946 413

2 965 090

Réžia

prevádzková

693 491

667 507

698 382

 

správna

945 359

996 250

1 065 525

Vlastné náklady výkonu (r.5 až 16)

 

29 832 755

29 831 743

29 122 659

 

 

     

Vlastné náklady

29 832 755

29 831 743

29 122 659

Primeraný zisk(3%)

894 983

894 953

873 681

Cena výkonu

30 727 738

30 726 695

29 996 338

Výnosy

16 931 870

15 996 237

15 434 251

Ubehnuté kilometre

24 821 771

24 439 844

24 513 842

Úhrada straty z VÚC (mesačné preddavky)

12 298 737

14 448 283

15 167 825

Vydokladovaná strata

 

1 497 130

282 175

-605 739

Preukazaná strata (mesačné úhrady + nedoplatok)

13 795 867

14 730 458

14 562 086

*údaje za rok 2015 sú zatiaľ vykázané dopravcami na území ŽSK, ešte neprebehlo ročné zúčtovanie.

Údaje o počte prepravených osôb za Žilinský samosprávny kraj

Obdobie (rok)

Počet prepravených osôb (osoby)

2013

29 926 000

2014

28 332 000

2015

27 326 043

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky