žiadosť č. 15

  • Otázka: 

    Opätovne žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií:

  1. Plánuje ŽSK predaj budov bývalej polikliniky v Turzovke?
  2. Bude ŽSK garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom Turzovky a horných Kysúc v budovách bývalej polikliniky v Turzovke?

  • Odpoveď:

  1. Žilinský samosprávny kraj momentálne neplánuje predaj budov bývalej polikliniky v Turzovke.
  2. Garantovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľom Turzovky a horných Kysúc je v rukách zdravotných poisťovní, ktoré zazmluvňujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj napriek tomu je pre Žilinský samosprávny kraj dôležité, aby neštátni lekári aj naďalej ostali v budovách bývalej polikliniky v Turzovke.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky