Žiadosť č. 13

  • Otázka:

    Akú periodickú tlač si úrad Žilinského samosprávneho kraja predplácal v roku 2015 a v akých množstvách?

  • Odpoveď:

    Periodická tlač odoberaná od 1.1.2015 do 31.12.2015 počas 12-tich mesiacov na ŽSK:

Názov periodika

ks

Periodicita

Hospodárske noviny

2

denník

Extra plus

133  *

Odoberané do 28.02.2015

Žilinský večerník

2

týždenník

Kysuce

3

týždenník

Slovenské národné noviny

1

týždenník

Kultúra

2

štvrťročník

SME

1

denník

MY-Žilinské noviny

3

týždenník

Nový čas

1

denník

Pravda FP

1

denník

MY-Kysucké noviny

3

týždenník

MY-Liptov

3

týždenník

Kysucký večerník

1

týždenník

Literárny týždeník

1

týždenník

Plus jeden deň

1

denník

My-Turčianske noviny

3

týždenník

MY-Oravské noviny

3

týždenník

Zdravotnícke noviny

1

týždenník

* odobraté spolu 266 ks za január + február 2015