Žiadosť č. 11

 

  • Otázka:

    Plánuje ŽSK predaj budov bývalej polikliniky v Turzovke?
    Bude ŽSK garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom Turzovky a horných Kysúc v budovách bývalej polikliniky v Turzovke? 

  • Odpoveď:

    Nezodpovedným prístupom bývalého primátora Miroslava Rejdu prišlo Mesto Turzovka o 19 950,22 EUR na súdnych trovách advokáta víťaznej strany, plus trovy advokáta mesta Turzovka a rovnako platilo Mesto Turzovka aj súdne poplatky. Ďalej hrozí uplatnenie si náhrady za reálne škody spôsobené predbežným opatrením. Týmito obštrukciami bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou, keďže neštátni lekári sa mohli stať spoluvlastníkmi objektu, čím by bolo zabezpečené ich nerušené fungovanie v budove bývalej polikliniky. Aj počas súdneho sporu, kde mesto žalovalo neúspešne a neodôvodnene kraj, ŽSK napriek tomu investoval 83 tisíc EUR do tejto budovy pre prospech pacientov, lekárov, obyvateľov spádovej oblasti horných Kysúc, z čoho je zrejmé, že kraj zodpovedne pristupuje k tomuto majetku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky