Žiadosť č. 10

 

 • Otázka: 
 1. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia PO 2007 – 2013 – vyhodnotenie plnenia
 2. Koľko bolo podaných projektov vrámci ŽSK, koľko bolo úspešných – kto bol žiadateľ, v akej výške dostal príspevok a na aký predmet činnosti 
 3. Koľko bolo vytvorených nových pracovných miest pre marginalizované skupiny
 4. Štruktúra jednotlivých marginalizovaných skupín podľa okresov
 5. Ak by sa dalo jednotlivé štatistiky za každý rok programového obdobia 2007 – 2013, aj za jednotlivé okresy ŽSK, aby som mohla sledovať vývoj jednotlivých ukazovateľov.
 • Odpoveď:
 1. Požadované informácie k vyhodnoteniu plnenia odporúčame nájsť na stránke www.zasi.sk prípadne osloviť priamo riadiaci orgán, čo je v tomto prípade Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/
 2. Požadované informácie k projektom v rámci ŽSK nájdete v tomto odkaze: http://www.zilinskazupa.sk/sk/info-zurnal-zsk/aktualitky-z-odborov-uradu-zsk/aktuality-z-uradu-zsk/prehlad-eu-projektov-zsk.html 
 3. 0
 4. ŽSK nedisponuje informáciami o štruktúre marginalizovaných skupín podľa okresov.
 5. O požadované informácie Vám odporúčame osloviť Riadiaci orgán Operačného programu OPZaSI, čo je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre ROP.