Žiadosť č. 1

 

 • Otázka:

  Pre potreby vzdelávania v paliatívnej medicíne chceme zmapovať všetky licencie vydané pre odbor paliatívna a hospicová starostlivosť vo všetkých samosprávnych krajoch na Slovensku, za celé obdobie od vzniku samosprávnych krajov.
  Vzdelávanie v tejto oblasti je prioritou pre lekárov, ktorí vedú hospice, pretože sa bude aktualizovať koncepcia paliatívnej medicíny a hospicovej starostlivosti tak, aby nemohli mať dlhodobo licenciu v odbore paliatívna medicína tí lekári, ktorí do určitého obdobia nebudú mať atestáciu z odboru alebo nebudú v príprave na ňu.
 • Odpoveď: 

  Licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotníckeho povolania a na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár vydáva  Slovenská lekárska komora na základe predloženého diplomu o získanej špecializácii v danom odbore. Samosprávny kraj vydáva  na základe predloženej licencie od SLK povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. 

  V Žilinskom kraji bolo vydané povolenie v odbore paliatívna medicína a hospicová starostlivosť pre nasledovných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

  Spišská katolícka charita, cirkevná organizácia,  so sídlom Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves, prevádzkovateľ mobilného hospicu:  
  miesto výkonu Trstená, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, odborný zástupca  za poskytovanie zdravotnej starostlivosti MUDr. Jaroslav Fedorko so špecializačným odborom alegeziológia a anesteziológia a intenzívna medicína

  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 03659 Martin:
  Ambulancia paliatívnej medicíny – odborným zástupcom pre celé zdravotnícke zariadenie ÚNM je MUDr. Dušan Krkoška, CSc.

  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801 Trstená:
  Oddelenie paliatívnej medicíny  - odborný zástupca MUDr. Anna Baková 

  Kysucká nemocnica Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca:
  Oddelenie paliatívnej medicíny  - odborný zástupca MUDr. Pavel Gašperík

Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.01.2016

Sekcie