Žiadosti o informácie v roku 2016

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

Žiadosť č. 1 Žiadosť č. 21 Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 61
Žiadosť č. 2 Žiadosť č. 22 Žiadosť č. 42 Žiadosť č. 62 
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 63 
Žiadosť. č 4  Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 64 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 65 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 66 
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 67 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 68 
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 69 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 70 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 31  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 71 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 32  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 72 
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 73 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 54  Žiadosť č. 74 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 35  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 75 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 36  Žiadosť č. 56  Žiadosť č. 76 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 77 
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 78 
Žiadosť č. 19  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 59 
Žiadosť č. 20  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 60