Žiadosť č. 9

 

 • Otázka:

  Žiadam informáciu o logu, ktoré visí na VÚC:
 1. Autor a jeho finančná odmena?
 2. Finančné náklady na realizáciu?
 3. Čo tento paškvil vyjadruje? 
 4. Zaujímalo by ma, prečo je v tlačivách Žilinského VÚC nastavený český pravopis?
 • Odpoveď:  
 1. Návrh loga Otvorený kraj (OK) + kompletné spracovanie do dizajn manuálu - 420,- € s DPH, Autor: M KREO, s.r.o., Žilina
 2. Výroba a inštalácia bannera s potlačou na fasádu budovy ŽSK 1ks - 520,- € s DPH, Dodávateľ: TEONA s.r.o., Žilina
 3. Logo Otvoreného kraja používa Žilinský samosprávny kraj najmä pri prezentovaní rovnomenného projektu, ktorého realizácia začala v roku 2014. Farebnosť loga Otvorený kraj je použitá na základe farieb z erbu ŽSK, ktorý je jedinečný a neporovnateľný s ostatnými krajmi nielen čo sa týka formy, ale aj farebnosti (kombinácia farieb – červená, zelená, modrá, žltá, strieborná). Logo Otvoreného kraja ako logo ŽSK, je mapový podklad. Ide o mapu Žilinského kraja, ktorá je jedinečná a nezrovnateľná s iným krajom v SR a jej použitie do tohto loga vychádza z reálneho kartografického podkladu, pričom sú zjednodušené jeho obrysy. Mapa v logu je rozdelená na 5 častí, pričom nejde o rovnomerné rozdelenie, ale o zakreslenie piatich historických a svojbytných regiónov (Orava, Liptov, Turiec, Horné Považie a Kysuce). Samotné použitie farieb je typické práve pre spomínané regióny. 
  Logo Otvoreného kraja má v sebe zároveň použitú komunikačnú skratku OK, ktorá vypovedá nielen o realizovaní aktivít na podporu väčšej transparentnosti, otvorenosti a efektívnosti krajskej samosprávy, ale aj o pozitívnom prístupe zamestnancov ŽSK k tomuto projektu.
 4. Ak je tlačivo nastavené na český pravopis, je to formálna chyba dokumentu, ktorú je možné opraviť. Tlačivá sme skontrolovali a tie, ktoré boli nastavené na český pravopis sme opravili. Ďakujeme za Váš podnet.

   


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky