Žiadosť č. 66

 

 • Otázka: 

  Žiadam o sprístupnenie platnej a účinnej zmluvy o službách  v znení všetkých neskorších dodatkov, na základe ktorej Váš samosprávny kraj zabezpečuje verejnosti dopravné služby v prímestskej autobusovej doprave na území Vášho samosprávneho kraja (zmluva uzatvorená v súlade s ustanovením § 15 a § 29b písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších zákonov alebo v súlade s ustanovením § 21 a § 43 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení neskorších predpisov).

 • Odpoveď: 

  Súčasný stav v rámci uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme na území ŽSK:

  ≈ Zmluva  č. 888/2009/OD uzatvorená s dopravnou spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok – platnosť od 1.12.2009 do 29.11.2019 
  ≈ Zmluva  č. 889/2009/OD uzatvorená s dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina – platnosť od 1.12.2009 do 29.11.2019

  Zmluvy si môžete stiahnuť na týchto linkoch:

  Životnosť týchto odkazov je sedem dní.