Žiadosť č. 65

 

  • Otázka: 
  1. Koľko finančných prostriedkov použil Váš samosprávny kraj na výstavbu, opravu a  rekonštrukciu ciest v rok 2013 alebo 2014.
  2. Plán koľko financií plánuje Váš samosprávny kraj investovať na výstavbu ,opravu a rekonštrukciu ciest na budúce obdobie (t.j. r. 2016 – 2018).
  • Odpoveď:

Realizované objemy podľa zdrojov financovania v EUR

Rozpočet ŽSK

Rok

BV

KV

Eurofondy

Úver

2013

2 017 438

0

0

0

2014

1 334 701

80 065

2 386 790

0

Plánovaný objem financií na roky 2016 – 2018 je cca 20 mil. eur.