Žiadosť č. 62

 • Otázka: 

  V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o priame sprístupnenie odpovedí na tieto otázky:

 1. Akou formou prispieva Váš úrad k možnosti rekreovania zamestnancov vášho úradu v oblasti duchovnej obnovy? (napríklad účasť na púťach, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, fyzická kaplnka na úrade, prítomnosť kňaza na úrade)
 2. Ak žiadnou formou, Robí Váš úrad, alebo v minulosti robil kroky, ktoré by smerovali k podobnej duchovnej možnosti pre zamestnancov?
 3. Na niektorých miestach myslia na zamestnancov aj po duchovnej stránke - v nemocniciach či v prezidentskom paláci sa nachádza kaplnka, kam môžu prísť zamestnanci napríklad počas obednej prestávky a odbúrať stres modlitbou. Robí Váš úrad, alebo v minulosti robil kroky, ktoré by smerovali k zriadeniu kaplnky na Vašom úrade?
 4. Robí Váš úrad, alebo v minulosti robil kroky, k tomu, aby Váš úrad mohol zorganizovať očistenie Vášho úradu od zlých síl - formou posvätenia kňazom?
 5. Robí Váš úrad, alebo v minulosti robil kroky k tomu, aby sa zrealizovala možnosť, že by ste mali s nejakým kňazom dlhodobejšiu spoluprácu aj za týmto účelom?
 6. Robí Váš úrad, alebo v minulosti robil kroky k tomu, aby mohla vzniknúť trvalá funkcia kňaza práve pre vyššie spomenuté dôvody, napríklad aj zriadením trvalej pozície, ktorá by sa napr. mohla nazývať Odborný referent - duchovný sprievodca?

 • Odpoveď: 
 1. Úrad túto problematiku nerieši
 2. Nie
 3. Nie
 4. Nie
 5. Nie
 6. Nie