Žiadosť č. 60

  • Otázka: 

    Chcem Vás požiadať o sprístupnenie nasledujúceho údaju:
    Počet zamestnancov Vášho samosprávneho kraja zaradených na pozícii šofér – vodič.

  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj má 5 zamestnancov v pracovnom zaradení „vodič“. V tomto počte je zahrnutý aj vodič, na ktorého má nárok predseda samosprávneho kraja v zmysle zákona a tiež vodič určený prioritne pre podpredsedov samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky