Žiadosť č. 6

 

 • Otázka:

  1.sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom - adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, IČO právnickej osoby), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá :   
  a) dotácia,
  b) dar,
  c) pôžička,
  d) pomoc (stimuly) podnikateľom / investorom,
  e) odpustenie poplatkov / daní,
  f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/ jeho predsedu súkromnému sektoru,
  g) iná forma podpory,

  za obdobie od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.

  Zároveň Vás žiadame o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:

  - výška schválenej podpory v Eurách,
  - forma podpory. 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky