Žiadosť č. 56

  • Otázka:

    Dovoľujem si, v zmysle platnej legislatívy zdvorilo požiadať o následovné údaje: 
    Náklady na jednu ukončenú hospitalizáciu na základných oddelenaich našich nemocníc za prvý polrok t.r. t.j. oddelenia interné, detské, chirurgické, OAIM, gynekologicko- pôrodnícke a neurologické- stačí priemer za prvých 6 mesiacov. Taktiež zdvoprilo žiadam zaslať údaj o percente operovanosti pacientov hospitalizovaných na chirurgických  oddeleniach našich nemocníc, t.j. percentuálny pomer pacientov, u ktorých bol a nebol vykonaný nejaký operačný zákrok počas hospitalizácie na chirurgickom oddelení.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky