Žiadosť č. 54

 • Otázka: 

 1. Akým druhom a typom komunikácie sú časti cesty farebne vyznačené v priloženej kópii katastrálnej mapy a nachádzajúce sa na nasledujúcich parcelách registra „C“ v katastrálnom území Gbeľany, obec Gbeľany, okres Žilina: 
  a) parcelné číslo 824/143, zapísanej na LV č. 1084 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. (v prílohe označené žltou farbou);
  b) parcelné číslo 848/84, zapísanej na LV č. 1130 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. (v prílohe označené oranžovou farbou);
  c) parcelné číslo 826/11, zapísanej na LV č. 1084 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. (v prílohe označené modrou farbou), 
  d) parcelné číslo 826/14, zapísanej na LV č. 1124 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 826/15, zapísanej na LV č. 624 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/16, zapísanej na LV č. 1093 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 826/17, zapísanej na LV č. 887 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/18, zapísanej na LV č. 1605 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/19, zapísanej na LV č. 1166 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/20, zapísanej na LV č. 1189 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/21, zapísanej na LV č. 1115 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/22, zapísanej na LV č. 1084 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 826/23, zapísanej na LV č. 1580 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/24, zapísanej na LV č. 1611 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/25, zapísanej na LV č. 1111 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/26, zapísanej na LV č. 1739 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 826/27, zapísanej na LV č. 1148 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 827/51, zapísanej na LV č. 1172 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 827/52, zapísanej na LV č. 1739 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 827/53, zapísanej na LV č. 1148 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 827/54, zapísanej na LV č. 1181 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 827/55, zapísanej na LV č. 1137 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 827/56, zapísanej na LV č. 1150 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o.
  parcelné číslo 827/57, zapísanej na LV č. 1130 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. 
  parcelné číslo 827/58, zapísanej na LV č. 1130 vo vlastníctve Žilina Invest,s.r.o. (v prílohe všetky označené ružovou farbou).
 2. Kto je vlastníkom a správcom komunikácií uvedených pod bodom 1) vyššie?
 3. Sú komunikácie uvedené pod bodom 1) vyššie verejne prístupnými komunikáciami?

 • Odpoveď:

  Nakoľko za strany Žilina Invest s.r.o. ako investora výstavby cestnej dopravnej infraštruktúry okolo závodov KIA a MOBIS nie je ukončený celý proces výstavby a následného odovzdania pozemných komunikácii ich budúcim vlastníkom, je potrebné sa s uvedenými otázkami obrátiť na túto organizáciu resp. na príslušné cestné správne orgány t.j. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Žiline a obec Gbeľany.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.09.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky