Žiadosť č. 53

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vás žiadam o zaslanie nasledovnej sumárnej informácie:
  Koľko projektových dokumentácií zadal externe spracovať Žilinský samosprávny kraj od roku 2012?
  Ktorí projektanti spracovali zadané projektové dokumentácie od r. 2012?
  Aká bola hodnota objednávky alebo zmluvy pri jednotlivých projektových dokumentáciách?
  Aký bol rozpočtový náklad projektovaného diela pri jednotlivých projektových dokumentáciách?
  Akou formou boli obstarané jednotlivé projektové dokumentácie?
  Požadujem informácie o stavebnej projektovej dokumentácii a v cene nad 5000€.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.08.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky