Žiadosť č. 52

 

  • Otázka:

    Žiadam Vás o poskytnutie informácií o priebehu a výsledku verejného obstarávania prístrojov pre pracovisko Dialýza Námestovo. Prosím o informáciu, čo sa zmenilo od dátumu 03.06.2015 od Vášho vyjadrenia?

  • Odpoveď: 

    Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií o priebehu a výsledku verejného obstarávania prístrojov pre Dialýzu v OP Námestovo, resp. zmenách po 3.6.2015, Vám odpovedáme nasledovné:
    Žilinský samosprávny kraj intenzívne spolupracuje s vedením Oravskej polikliniky Námestovo, ktorá je zodpovedná za prípravu podkladov pre vyhlásenie ďalšieho, v poradí  druhého verejného obstarávania. Ako sme v predchádzajúcom liste uviedli, je to zložitý proces a našou snahou je pripraviť čo najkomplexnejšie podklady, aby sme predišli problémom v praxi. O výsledku verejného obstarávania Vám momentálne nevieme poskytnúť bližšie informácie, pretože sa ešte v týchto dňoch precizujú podklady pre vyhlásenie VO.