Žiadosť č. 50

 

  • Otázka:

    Žiadame o sprístupnenie informácií - žiadosť má formu dotazníka a poskytnuté údaje Transparency International Slovensko použije pri vyhodnotení otvorenosti slovenských žúp.

  • Odpoveď:

    Dotazník TIS