Žiadosť č. 5

  • Otázka:

    V zmysle príslušných ustanovení citovaného zákona Vás žiadam o poskytnutie týchto informácií:

  1. Etický kódex zamestnancov VÚC Žilina
  2. Etický kódex volených zástupcov ( poslancov VÚC Žilina )
  3. Iné etické kódexy, pokiaľ ich má VÚC Žilina vypracované

  • Odpoveď:
  1. Požadované informácie nájdete na: http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2013/maj/10/eticky-kodex_1s.pdf.
  2. Nemáme spracované.
  3. Nemáme spracované.

                      


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky