Žiadosť č. 49

 

 • Otázka:
 1. Aká bola a je mesačná odmena poslanca VÚC v r. 2014 a v r. 2015?
 2. Aká bola a je mesačná odmena predsedu, člena poslanca, člena neposlanca, prípadne iných členov  všetkých komisií  zriadených pri VUC Žilina v r. 2014 a v r. 2015? 
 3. Aký bol a  je mesačný plat predsedu VUC v r. 2014 a 2015.
 4. Aký bol a je mesačný plat podpredsedov VUC v r. 2014 a 2015.
 5. Aký bol a je mesačný plat prednostu úradu  VUC v r. 2014 a 2015.
 6. Výška vyplatených odmien pre : predseda VUC, podpredsedovia VUC, prednosta úradu za rok 2014 a 2015.
 7. Priznaný mesačný plat vedúcich odborov úradu VÚC v roku 2014 a 2015 a  vyplatené odmeny vedúcim odborov v roku 2014 a 2015.

  Uvedené informácie požadujem v členení : hrubá  mzda (odmena), a osobitne  odvody zamestnávateľa podľa jednotlivých bodov..
 • Odpoveď: 
 1. Aká bola a je mesačná odmena poslanca VÚC v r. 2014 a v r. 2015:
  - r.2014 – mesačná odmena poslanca 411,55  €, odvody zamestnávateľa 205,01 € (ide o maximálne odvody, individuálne to môže byť aj menej v prípade napr. dôchodcov),
  - r.2015 - mesačná odmena poslanca 444,28  €, odvody zamestnávateľa 221,31 € (ide o maximálne odvody, individuálne to môže byť aj menej v prípade napr. dôchodcov),
 2. Aká bola a je mesačná odmena predsedu, člena poslanca, člena neposlanca, prípadne iných členov všetkých komisií zriadených pri VUC Žilina v r. 2014 a2015:
  - r. 2014 – predseda komisie 0 €, člen komisie poslanec 0 €, člen komisie neposlanec za účasť na zasadnutí komisie 28,74  €, odvody zamestnávateľa 12,58 € (predseda komisie, ako aj člen komisie poslanec poberajú len mesačnú odmenu poslanca)  
  - r. 2015 - predseda komisie 0 €, člen komisie poslanec 0 €, člen komisie neposlanec za účasť na zasadnutí komisie 28,74   €, odvody zamestnávateľa 12,58 € (predseda komisie, ako aj člen komisie poslanec poberajú len mesačnú odmenu poslanca)  
 3. Aký bol a je mesačný plat predsedu VUC v r. 2014 a 2015: 
  Plat predsedu je určený zákonom č. 438/2001 Z. z.
  - r. 2014 – mesačný plat predsedu 2 302 €, odvody zamestnávateľa 1 147,75 €  
  - r. 2015 – mesačný plat predsedu 2 338 €, odvody zamestnávateľa 1 165,22 €  
 4. Aký bol a je mesačný plat podpredsedov VUC v r. 2014 a 2015:
  - r. 2014 – mesačná odmena podpredsedu uvoľneného na výkon funkcie 2 057 €, odvody zamestnávateľa 1 014,60 € 
  - r. 2015 – mesačná odmena podpredsedu uvoľneného na výkon funkcie 2 067 €, odvody zamestnávateľa 1 030,04 € 
  V prípade, že podpredseda nebol uvoľnený na výkon funkcie, prináleží mu len mesačná odmena poslanca podľa bodu 1.
 5. Aký bol a je mesačný plat prednostu úradu VUC  v r. 2014 a 2015 (predpoklad, že žiadateľka mala na mysli riaditeľa úradu):
  - r. 2014 – mesačný plat riaditeľa úradu v rozpätí 1 754 – 1 836 €, odvody zamestnávateľa 1 035,43 €
  - r. 2015 – mesačný plat riaditeľa úradu v rozpätí  1 805 – 1 882 €, odvody zamestnávateľa 1 162,10 €
 6. Výška vyplatených odmien pre: predseda VUC, podpredsedovia VUC, prednosta úradu za rok 2014 a 2015:
  - r. 2014 -  predseda 0 €, podpredsedovia 0 €, riaditeľ úradu   211  €, odvody zamestnávateľa 104,85 €
  - r. 2015 -  predseda 0 €, podpredsedovia 0 €, riaditeľ úradu 0 €
 7. Priznaný mesačný plat vedúcich odborov úradu VUC v r. 2014 a 2015 a vyplatené odmeny vedúcim odborov v roku 2014 a 2015 (predpoklad, že žiadateľka mala na mysli pozície riaditeľov odborov):
  - r. 2014 -  priznaný mesačný plat riaditeľov odborov bol  v rozpätí 842 – 1 292 €, odvody zamestnávateľa v rozpätí 419,40 – 646,65  € 
  - r. 2015 -  priznaný mesačný plat riaditeľov odborov v rozpätí 975 - 1566 €, odvody zamestnávateľa v rozpätí 485,72 – 851,44 € 

  Vyplatené odmeny riaditeľom odborov v úhrne:
  - r. 2014  1 831 €, odvody za zamestnávateľa 912,19 €
  - r. 2015  7 316  €, odvody za zamestnávateľa 3 645,18€

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky