Žiadosť č. 48

 

 • Otázka: 
 1. Zoznam zamestnancov prijatých na Úrad VÚC od 1. decembra 2013 vo forme meno zamestnanca, dátum nástupu a pozícia, na ktorú bol prijatý.
 2. Celkový počet zamestnancov Úradu VÚC k 1. decembru 2013 a k 11. augustu 2015.
 • Odpoveď:

  1. Zoznam zamestnancov prijatých na Úrad VÚC od 1. decembra 2013 vo forme meno zamestnanca, dátum nástupu a pozícia, na ktorú bol prijatý:  2. Celkový počet zamestnancov Úradu VÚC k 1. decembru 2013 a k 11. augustu 2015:

  k 1.decembru 2013 191
  k 11. augustu 2015 201

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky