Žiadosť č. 47

 

 • Otázka:

  1. Informácie o dlhoch (záväzkoch po lehote splatnosti) nemocníc (všetkých, ktoré sú v  správe/vlastníctve VÚC, vrátane tých, ktoré dala VÚC do prenájmu)
  Žiadame Vás o sprístupnenie informácií o dlhoch (záväzkoch po lehote splatnosti) jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k 31.12.2014 v nasledujúcej štruktúre:

  • Rok=2014
  • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
  • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
  • Celkový dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) k 31.12.2014
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči jednotlivým zdravotným poisťovniam k 31.12.2014 
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Sociálnej poisťovni k 31.12.2014
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Daňovému úradu SR k 31.12.2014
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom liekov k 31.12.2014
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu k 31.12.2014 
  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči jednotlivým dodávateľom energií (dodávatelia plynu, elektrickej energie, vody) k 31.12.2014

  2. Informácie o hospodárení nemocníc 
  Žiadame Vás o sprístupnenie informácií o hospodárení jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k 31.12.2014 v nasledujúcej štruktúre:

  • Rok=2014
  • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
  • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
  • Hospodársky výsledok zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) po zdanení
  • Výnosy (príjmy) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice). Prosíme rozdeliť príjmy na súkromné a verejné.
  • Vlastné imanie zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) 
  • Priemerná doba úhrady záväzkov zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) 

 • Odpoveď: 

  1. Informácie o dlhoch (záväzkoch po lehote splatnosti) nemocníc (všetkých, ktoré sú v  správe/vlastníctve VÚC, vrátane tých, ktoré dala VÚC do prenájmu)
  Sprístupnenie informácií o dlhoch (záväzkoch po lehote splatnosti) jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k 31.12.2014 v požadovanej štruktúre:

  • Rok=2014
  • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca: N21149
  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš: P66051
  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégeho Dolný Kubín: P51283
  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená: P46405

  • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
  ♦Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 01  Čadca (ďalej len KNsP)
  ♦Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš (ďalej len LNsP)
  ♦Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín (ďalej len DNsP)
  ♦Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 13  Trstená (ďalej len HNsP)

  • Celkový dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) k 31.12.2014
  Údaje v tis. EUR
  KNsP:  4 381
  LNsP:  5 427
  DNsP: 3 187
  HNsP:    304

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči jednotlivým zdravotným poisťovniam k 31.12.2014 
  Údaje v tis. EUR
  KNsP:  VšZP – 0, Dôvera ZP – 0, Union - 0
  LNsP:   VšZP – 0, Dôvera ZP – 0, Union - 0
  DNsP:  VšZP – 0, Dôvera ZP – 0, Union - 0
  HNsP:  VšZP – 0, Dôvera ZP – 0, Union - 0

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Sociálnej poisťovni k 31.12.2014
  Údaje v tis. EUR (bez penále)
  KNsP:  1 041
  LNsP:   3 372
  DNsP:  2 376
  HNsP: 0

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Daňovému úradu SR k 31.12.2014
  Údaje v tis. EUR (bez penále)
  KNsP:  0
  LNsP:   569
  DNsP:  0
  HNsP:  0

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom liekov k 31.12.2014
  Údaje v tis. EUR
  KNsP: 1007 
  LNsP:   386
  DNsP:  194
  HNsP:  111

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu k 31.12.2014 
  Údaje v tis. EUR
  KNsP:  759
  LNsP:   236
  DNsP:  335
  HNsP:  69

  • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči jednotlivým dodávateľom energií (dodávatelia plynu, elektrickej energie, vody) k 31.12.2014
  Údaje v tis. EUR
  KNsP:  59
  LNsP:   0
  DNsP:  38
  HNsP:  0

  2. Informácie o hospodárení nemocníc 
  Sprístupnenie informácií o hospodárení jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k 31.12.2014 v požadovanej štruktúre:

  • Rok=2014
  • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca: N21149
  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš: P66051
  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégeho Dolný Kubín: P51283
  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená: P46405

  • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
  ♦Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 01  Čadca (ďalej len KNsP)
  ♦Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš (ďalej len LNsP)
  ♦Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín (ďalej len DNsP)
  ♦Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 13  Trstená (ďalej len HNsP)

  • Hospodársky výsledok zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) po zdanení
  Údaje v tis. EUR
  KNsP:  + 648
  LNsP:   -  65
  DNsP:  + 52
  HNsP:  +134

  • Výnosy (príjmy) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice). Prosíme rozdeliť príjmy na súkromné a verejné.
  Nakoľko nie je z požiadavky jasné, čo je predmetom žiadosti o informáciu v tomto bode (výnosy nie sú totožné z príjmami) uvádzame príjmy. Zároveň v ekonomike nemocníc evidujeme rozdelenie príjmov na príjmy od zdravotných poisťovní a príjmy ostatné (nájomné, podnikateľská činnosť ...).
  Údaje v EUR
  KNsP:  
  Príjmy od zdravotných poisťovní (za rok 2014): 14 942 827
  Príjmy ostatné (za rok 2014): 2 629 300
  LNsP:   
  Príjmy od zdravotných poisťovní (za rok 2014): 11 272 175
  Príjmy ostatné (za rok 2014): 1 277 330
  DNsP:  
  Príjmy od zdravotných poisťovní (za rok 2014): 11 315 496
  Príjmy ostatné (za rok 2014):  600 618
  HNsP:  
  Príjmy od zdravotných poisťovní (za rok 2014): 10 420 188
  Príjmy ostatné (za rok 2014): 723 735

  • Vlastné imanie zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) 
  KNsP:  - 3 463 150,58 €
  LNsP:  - 4 710 754,64 €
  DNsP:  - 2 309 976,44 € 
  HNsP:    1 135 659,26 €

  • Priemerná doba úhrady záväzkov zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) 
  KNsP: 191,57 dňa
  LNsP:  213,03 dňa
  DNsP: 140,07 dňa
  HNsP:   67,70 dňa

Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky