Žiadosť č. 46

  • Otázka: 
  1. Je ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie spoločnosť VERMED, s.r.o. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých?
  2. Požiadal najneskôr ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť VERMED, s.r.o. o dočasné pozastavenie alebo o zrušenie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ak áno, s účinnosťou k akému dňu?
  3. Kto ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie vykonáva u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti VERMED, s.r.o. funkciu odborného zástupcu ?
  4. Požiadal najneskôr ku dňu podania tejto žiadosti, respektíve ku dňu sprístupnenia požadovanej informácie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť VERMED, s.r.o. o vykonanie zmeny údajov uvedených v povolení týkajúcich sa osoby odborného zástupcu, ak áno, akých údajov?

  • Odpoveď:
  1. Uvedená spoločnosť VERMED, s.r.o. v súčasnosti  disponuje Vami uvedeným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých.
  2. Žilinský samosprávny kraj uvedenú žiadosť o dočasné pozastavenie alebo o zrušenie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých zo strany spoločnosti VERMED, s.r.o. doposiaľ neeviduje.
  3. K dnešnému dňu vykonáva u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti VERMED, s.r.o., funkciu odborného zástupcu MUDr. Mária Čajková.
  4. Žilinský samosprávny kraj uvedenú žiadosť, ktorou by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť VERMED, s.r.o. požiadal o vykonanie zmeny uvedených v povolení údajov týkajúcich sa osoby odborného zástupcu, doposiaľ neeviduje.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky