Žiadosť č. 45

  • Otázka: 
  1. Počet pokút udelených samosprávnym krajom podľa §18 zákona o samospráve vyšších územných celkov od januára 2012 do júna 2015.
  2. Výška jednotlivých pokút udelených samosprávnym krajom podľa §18 zákona o samospráve vyšších územných celkov od januára 2012 do júna 2015.
  3. Dôvody jednotlivých pokút udelených samosprávnym krajom podľa §18 zákona o samospráve vyšších územných celkov od januára 2012 do júna 2015.

  • Odpoveď: 

    Podľa § 18 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Žilinský samosprávny kraj od januára 2012 do júna 2015 žiadnu pokutu neudelil. Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky